strona główna forum czat kontakt
 szukaj
strona główna
nasze stowarzyszenie
nowości
artykuły «
  starania
  - FF - rejestracja
  - FF - panel główny
  - Twój cykl
  - Zaburzenia miesiączkowania
  - Modlitwa o macierzyństwo
  - Zioła, witaminy...
  - Hiperprolaktynemia
  - Tarczyca i jej wpływ na Na...
  - PCOS- objawy, przyczyny
  - PCOS- leczenie
  ciąża
  dziecko
opowiadania
prezentacje
galeria
baza teleadresowa
baza leków
analizy
subskrypcja
forum
czat
członkowie stow.
kontakt

FF - panel główny

Front page, czyli jesteśmy na miejscu
Po zalogowaniu system przenosi nas do panelu głównego naszego konta (tzw. Front page), w pierwszej zakładce Chart / Wykres. To miejsce na nasz bieżący wykres (Chart) – jeśli wprowadziliśmy dane - i kalendarz (Calendar). Możemy tu wprowadzać nasze codzienne, podstawowe informacje konieczne do wyrysowania wykresu, kontrolujemy co dzieje się podczas trwającego cyklu.

Na górze strony może pojawić się uwaga: SPECIAL: Your account has been selected for a Free Preview of the VIP benefits of the charting software. You have 3 days left on your preview. Co oznacza, że nasze konto zostało wybrane do darmowego, bez ograniczeń przeglądu pełnej wersji VIP. FF wylicza również ile pozostało nam dni (days) do końca promocji.

Górna listwa panelu
Na górze panelu głównego konta znajdziemy następujące zakładki:
Chart – wykres, miejsce do wprowadzenia podstawowych danych,
Calendar – kalendarz,
Weight tracker – kontroler wagi - śledzi pomiary wagi, a także stanowi swego rodzaju pamiętnik diety, utrzymania kondycji (wymagane wkupienia opcji VIP),
Chart gallery – galeria wykresów,
Community –społeczność FF (wymagane wkupienia opcji VIP),
Tools – zestawienie podstawowych narzędzi dostępnych w FF,
Help/Info – pomoc.

Menu boczne
Boczne menu znajdujące się po lewej stronie daje nam dostęp do ustawień programu, a także możliwość wyboru wielu udogodnień. Menu jest rozwijaną listą umożliwiającą wybór poszczególnych podkategorii. Szczegóły menu znajdziecie poniżej:

Main – główne, z opcjami:
Front page - strona główna zakładki,
Print - drukuj,
Chart gallery – galeria wykresów,
Circles/massage boards – forum (wymaga wkupienia wersji VIP),
Logout – wyloguj się.

Data - dane, z opcjami:
Enter data – wprowadź dane,
Enter appointment - wprowadź termin (wymaga wkupienia wersji VIP),
Add a journal entry – wprowadź notatkę do pamiętnika (wymagane wkupienie wersji VIP),
Weight tracker – kontroler wagi (wymaga wkupienia wersji VIP),
Mass entry – masowe wprowadzanie danych,
View all saved data – przejrzyj wszystkie zapisane dane,
Bed side notepad – notatnik,
Temperature corrector – korektor temperatury (wymaga wkupienia wersji VIP).

Cycles - cykle, z opcjami:
Start a new cycle – rozpocznij nowy cykl,
Split a cycle – podziel cykl,
Change a cycle start date – zmień datę początkową cyklu,
Merge two cycles – połącz dwa cykle,
Delate a cycle – skasuj cykl,
Include/exlude from stats – włącz/wyłącz ze statystyki,
View stats graphs – przejrzyj statystykę w postaci wykresów (wymaga wkupienia wersji VIP),
View cycle list – przejrzyj listę cykli.

Graphs – wykresy (statystyka) - wymaga wkupienia wersji VIP, z opcjami:
Cycle history – historia cykli,
Ovulation – owulacja,
Cycle length – długość cykli,
Luteal phase – faza “ciałka żółtego”.

Analysis – analiza, z opcjami:
Interpretation - interpretacja (wymaga wkupienia wersji VIP),
Cycle planner – prognoza dla przyszych 6 cykli (czas owulacji i menstruacji),wymaga wkupienia wersji VIP,
Intercourse timing – planowanie czasu starań (wymaga wkupienia wersji VIP),
Charts rewiev – przegląd cykli (wymaga wkupienia wersji VIP),
Charts overlay – nakładanie na siebie cykli (porównanie), wymaga wkupienia wersji VIP,
Sign analyser – analiza oznak płodności (wymaga wkupienia wersji VIP),
Conception advisor – doradca poczęcia (wymaga wkupienia wersji VIP),
OPK Optimizer – zaplanuj czas testów (wymaga wkupienia wersji VIP),
Due date forecaster – prognoza daty porodu (wymaga wkupienia wersji VIP),
Tunning/override – ustawienia FF dla określenia terminu owulacji.

Sharing – podziel się z innymi, z opcjami:
Print – drukuj,
Home page setup – ustawienia naszej strony internetowej,
Tickers - suwaki,
Email your chart – wyśli twój cykl e-mailem,
RSS feed – kod RSS, aby móc wyświetlić swój wykres na innej stronie niż fertilityfriend.com, Charting jurnal – wyświetlanie dziennika (wprowadzanie wpisów), wymaga wkupienia wersji VIP,
Pregnancy announcements – ogłoszenia o ciążach (wymaga wkupienia wersji VIP),
Announce your pragnancy – ogłoś swoją ciążę.

Community – społeczność, z opcjami:
Story gallery – historie,
Chart gallery – galeria wykresów,
HPT/OPK Gallery – galeria testów ciążowych i owulacyjnych,
Cycles/message boards – forum (wymagane wkupienie opcji VIP),
Community options – opcje udzielania się w społeczności FF (wymaga wkupienia wersji VIP).

Support – pomoc FF, z opcjami: 
Cycles/message boards – forum (wymaga wkupienia wersji VIP),
Private massages – prywatne wiadomości (wymaga wkupienia wersji VIP),
Charting support – pomoc zespołu FF dotycząca tworzenia wykresów i pomiaru temperatury
(wymaga wkupienia wersji VIP).

Order - zamówienie, z opcjami:
Order form & info – formularz zamówienia i informacje,
Features comparison – porównanie wersji VIP i Basic.

Settings - ustawienia programu, z opcjami:
Charting options – opcje rysowania wykresów i pomiaru temperatury,
Community options - opcje udzielania się w społeczności FF (wymaga wkupienia wersji VIP),
Set a default data – ustaw domyślne dane, które będą wprowadzane automatycznie przez program,
Add custom data – dodaj dane określone przez ciebie,
Select displayed data – wybierz dane, które będą wyświetlane,
Customize entry form – dostosuj listę wyświetlanych pól do wypełnienia.

My account – moje konto.

Help/info – pomoc i informacje, z opcjami:
Charting course – kurs tworzenia wykresów i pomiaru temperatury,
Charting e-book – e-book o sprawach dotyczących tworzenia wykresów i pomiaru temperatury,
Charting questions – pytania z zakresu tworzenia wykresów i pomiaru temperatury,
Technical questions - pytania techniczne,
Charting basics – podstawy z zakresu tworzenia wykresów i pomiaru temperatury,
Chart key & symbols – stosowane symbole i znaki w wykresach,
Glossary – glosariusz,
Common Abbreviations – najczęściej stosowane skróty,
Site serach – przeszukaj stronę.

Getting started – informacje dla początkujących.

Pregnancy tracker - kalendarz ciąży.

Na dole bocznej listwy dostępna jest opcja umożliwiajaca nam zaproszenie innego uczestnika Internetu do użytkowania FF - Invite a Friend. Wystarczy wpisać adres e-mail w pole Email Address i zatwierdzić klawiszem Invite.

Inne elementy strony głównej
W panelu głównym możemy wybrać opcje dodatkowe, dotyczące dostępnych tabeli, tj. Calendar (kalendarz), Overview (ogólny przegląd), Chart (wykres), Fertility Analyzer (analiza płodności), Cycles History (historia cykli), Ovulation Detector (wykrywanie owulacji), Pregnancy Monitor (monitorowanie ciąży).

Dokładny opis opcji znajdziecie w kolejnych częściach instrukcji FF. Tutaj starczy, że wymienimy ogólnie stosowane przez program nazewnictwo:
Enter Period/Signs- wprowadź informacje o menstruacji, objawach,
Home page Setup - ustawienia strony internetowej użytkownika,
Tickers - suwaki,
Account/Settings - konto/ustawienia,
More Tools - więcej narzędzi programu,
Enter Data - wprowadź dane,
Help - pomoc,
Stats Graphs - statystyki w postaci wykresów,
Cycle List - lista cykli,
Display Data Tooltip - wyświetl podstawowe dane i notatki na wykresie,
Tutorials - prezentacje jak użytkować program,
Key/Legend - stosowane symbole i skróty na wykresach,
View All Data - zobacz wszystkie dane,
Display Settings - wyświetl ustawienia,
Chart Overlay - nakładanie na siebie cykli (porównanie),
Signs Analyzer - analiza objawów,
Print
- drukuj.

Wyloguj się
Czyli ostatni użyteczny element panelu głównego – opcja wylogowania się z systemu. Służy do tego link na samym dole strony Logout, jak również na górze, zaraz za dostępem do strony głównej FF (Home) i mapą strony (Site map).


 

   
strona główna - nasze stowarzyszenie - nowości - artykuły - opowiadania - prezentacje - galeria - baza teleadresowa - baza leków - analizy - subskrypcja - forum - czat - członkowie stowarzyszenia - kontakt
copyright © mamo.tato 2003-2004
konto: zaloguj mt_cms v04.01.21.1